ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563
1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ต.ค. 2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
icon
16 พ.ย. 2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
icon
21 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
icon
23 ธ.ค. 2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
icon

article