ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563
1 อัตรา

article