ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2567
11 อัตรา

article