ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ต.พนักงานบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ต.พนักงานบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2567
7 อัตรา

article