ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564
11 อัตรา

article