รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงนขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงนขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 43 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2675-7494-7503

article