ประกาศ สป.กค. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ต. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศ สป.กค. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ต. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567
1 อัตรา

ประกาศ สป.กค. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
15 พ.ค. 2567 ประกาศ สป.กค. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ต. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
icon
25 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม ต. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
icon
10 เม.ย. 2567 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
icon
10 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
icon
1 มี.ค. 2567 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
icon

article