จ้างปรับปรุงติดวอลเปเปอร์ ห้องผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119388550
งบประมาณ:
21,225.00
ราคากลาง:
21,225.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27 พ.ย. 2566

article