ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องกระจายคำสั่งสัญญาณเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119243752
งบประมาณ:
8,640.25
ราคากลาง:
8,640.25
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15 พ.ย. 2566

article