ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67069118046
งบประมาณ:
3,000.00
ราคากลาง:
3,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 10 มิ.ย. 2567

article