จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059233377
งบประมาณ:
2,480,000.00
ราคากลาง:
2,480,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 15 พ.ค. 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15 พ.ค. 2567

article