ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย กระดาษชำระ และกล่องใส่กระดาษชำระ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67039513570
งบประมาณ:
54,259.70
ราคากลาง:
54,259.70
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 มี.ค. 2567

article