ซื้อกรอบรูปสีทองพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับติดตั้งแขวนผนังเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ประจำห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) และกองงาน ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66119174827
งบประมาณ:
14,500.00
ราคากลาง:
14,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 16 พ.ย. 2566

article