จ้างจัดทำรายงานประจำปีของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67049412571
งบประมาณ:
200,000.00
ราคากลาง:
155,150.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 พ.ค. 2567

article