จ้างการจ้างทำป้ายชื่อ เพื่อใช้ในราชการของข้าราชการการเมือง ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059184127
งบประมาณ:
600.00
ราคากลาง:
600.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 13 พ.ค. 2567

article