จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059262737
งบประมาณ:
1,300.00
ราคากลาง:
1,300.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 16 พ.ค. 2567

article