จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67039418021
งบประมาณ:
2,180.00
ราคากลาง:
2,180.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 มี.ค. 2567

article