จ้างฟื้นฟูแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และโต๊ะวางเครื่องบูชา กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67019600560
งบประมาณ:
85,600.00
ราคากลาง:
85,600.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1 ก.พ. 2567

article