หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2552
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2552
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2552
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2552
วันที่เริ่ม 17-08-2552
วันที่สิ้นสุด 17-08-2552
สถานที่ กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon