หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3/2561
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3/2561
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3/2561
วันที่เริ่ม 22-06-2561
วันที่สิ้นสุด 20-07-2561
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดตรัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon