หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2556
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2556
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2556
วันที่เริ่ม 06-03-2556
วันที่สิ้นสุด 03-04-2556
สถานที่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 รายชื่อผู้เข้าอบรม
icon