หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 4
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 4
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2555
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 4
วันที่เริ่ม 18-06-2555
วันที่สิ้นสุด 18-07-2555
สถานที่ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon