หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 8/2550
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 8/2550
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2550
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 8/2550
วันที่เริ่ม 24-09-2550
วันที่สิ้นสุด 19-10-2550
สถานที่ โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon