อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 4/2559 31 ส.ค. 2559 28 ก.ย. 2559 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสุโขทัย
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2559 27 ก.ค. 2559 25 ส.ค. 2559 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดน่าน
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2559 14 มิ.ย. 2559 12 ก.ค. 2559 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2559 10 พ.ค. 2559 8 มิ.ย. 2559 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 4/2558 3 พ.ย. 2558 1 ธ.ค. 2558 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดเชียงราย
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2558 1 ต.ค. 2558 28 ต.ค. 2558 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2558 2 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2558 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2558 3 ส.ค. 2558 1 ก.ย. 2558 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 6/2557 18 ส.ค. 2557 17 ก.ย. 2557 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 5/2557 30 ก.ค. 2557 29 ส.ค. 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
English Language Course for Central Asian Republics รัฐบาลปากีสถาน 20 ก.พ. 2560
International Taxation for Asian Countries รัฐบาลญี่ปุ่น 13 ก.พ. 2560
Agricultural Services รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 28 ต.ค. 2559
Budgeting, Accunting and Financial Management in Goverment Sector รัฐบาลอินเดีย 14 ต.ค. 2559
Specialized Programme on Big Data Analytics รัฐบาลอินเดีย 30 ก.ย. 2559
Rural Enterprises Planning and Promotion ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) 19 ส.ค. 2559
Korean Language and Understanding of Korean Culture for Goverment Officials รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 15 ส.ค. 2559
Public Sector Administration and Financial Management รัฐบาลสิงคโปร์ 23 พ.ค. 2559
2016 Seminar on Chinese Language & Culture for Government Officials from Member Countries of AIIB รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 26 เม.ย. 2559
General Tax Administration Course รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 18 เม.ย. 2559
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด