อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 3 5 มิ.ย. 2555 3 ก.ค. 2555 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และจังหวัดนครพนม
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2 21 พ.ค. 2555 20 มิ.ย. 2555 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรงุเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1 30 เม.ย. 2555 30 พ.ค. 2555 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และจังหวัดน่าน
หลักสูตร "นักบริหารการคลัง" รุ่นที่ 3 12 มี.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจตุรัสรามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2554 31 พ.ค. 2554 28 มิ.ย. 2554 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2554 9 พ.ค. 2554 10 มิ.ย. 2554 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2554 19 เม.ย. 2554 20 พ.ค. 2554 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2554 9 มี.ค. 2554 5 เม.ย. 2554 โรงแรมรามาการ์เด้น และจังหวัดภูเก็ต
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2554 7 ก.พ. 2554 8 มี.ค. 2554 โรงแรมรามาการ์เด้น และจังหวัดลำปาง
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) 5 ส.ค. 2553 3 ก.ย. 2553 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี กทม.
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
Leadership Engagement and Development รัฐบาลอินเดีย 23 มิ.ย. 2558
Public Sector Administration and Financial Management รัฐบาลสิงคโปร์ 20 พ.ค. 2558
Introduction to the Application and Negotiation of Tax Treaties รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 11 พ.ค. 2558
Public Procurement รัฐบาลสิงคโปร์ 21 เม.ย. 2558
General Tax Administration Course รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 2 เม.ย. 2558
International Certificate Course:Valuation of Special Properties รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 25 มี.ค. 2558
Islamic Equity Market รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 24 มี.ค. 2558
The Best Practices of Project Management รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP 6 มี.ค. 2558
International Taxation for Asian Countries รัฐบาลญี่ปุ่น 10 ก.พ. 2558
International Course for ASEAN and Pif Countries Senior Officers of Customs on Narcotics Identification and Narcotics Law Enforcement รัฐบาลมาเลเซีย 2 ก.พ. 2558
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด