จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 27 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,490 - รายละเอียด
2 27 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างรื้อถอนผ้าขาว - ดำ บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง ด้านหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 และเก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,000 - รายละเอียด
3 24 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815 - รายละเอียด
4 24 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,062 - รายละเอียด
5 24 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000 - รายละเอียด
6 24 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200 - รายละเอียด
7 21 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,069.50 - ไม่พบข้อมูล
8 21 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,300 - ไม่พบข้อมูล
9 21 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000 - รายละเอียด
10 20 พ.ย. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 787,500 รายละเอียด