seach

แถลงข่าว rss
25 พ.ย. 2565
icon1
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ ครั้งสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ทั้งนี้ พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว
24 พ.ย. 2565
icon11
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นเดือนแรก ของปีงบประมาณ 2566 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 207,874 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่าย เงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 487,686 ล้านบาท
24 พ.ย. 2565
icon13
สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ ได้เพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. เป็น 15,000 ล้านบาท และซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย เพื่อขยายศักยภาพและฐานผู้ลงทุนช่องทางดิจิทัลภาครัฐ และในการจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ยังคงใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกคน
23 พ.ย. 2565
icon4
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
23 พ.ย. 2565
icon21
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2565 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 232,207 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 33,611 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.9 และสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.5
21 พ.ย. 2565
icon22
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.)
21 พ.ย. 2565
icon6
การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยมีจำนวนรายการที่ขอรับบริการภายในงานกว่า 6,000 รายการ
19 พ.ย. 2565
icon9
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจ เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องกว่า 1,700 ราย
18 พ.ย. 2565
icon5
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันแรกของการจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยการจัดงานมหกรรม ในวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากกว่า 1,500 ราย และคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมงานจะเพิ่มมากขึ้นในอีก 2 วันของการจัดงาน เนื่องจากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์
18 พ.ย. 2565
icon4
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับนาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ