TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าว
22 ม.ค. 2563
134
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 646,219 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 810,084 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 26,314 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 316,370 ล้านบาท
22 ม.ค. 2563
318
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 605,768 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,354 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5
14 ม.ค. 2563
450
ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ นั้น
14 ม.ค. 2563
138
ในช่วงระหว่างการเยือนฮ่องกง ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือทวิภาคีกับนายพอล ชาน (Mr. Paul Chan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Financial Secretary) ของฮ่องกง ณ กระทรวงการคลังฮ่องกง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ร่วมกันลงนาม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
13 ม.ค. 2563
135
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Redefining Growth: Innovation, Breakthrough, Inclusiveness” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) ซึ่งเป็นเวทีการประชุมนานาชาติที่รวมผู้บริหารระดับสูงจากภาคการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 3,300 คน
11 ม.ค. 2563
61
ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดจะเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยแก่ภาครัฐและเอกชนของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
7 ม.ค. 2563
1247
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
26 ธ.ค. 2562
232
“ดัชนี RSI เดือนธันวาคม 2562 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนุน แต่ควรติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของภาคกลาง”
25 ธ.ค. 2562
20233
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมชี้แจงกรณีที่ประชาชนจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย
25 ธ.ค. 2562
179
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ปี 2563 สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้เสียภาษี เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์