จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 21 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดใส่บาตร เครื่องไทยธรรม และกระสอบ สำหรับใช้ในการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,380.00 8,380.00 รายละเอียด
2 21 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมโต๊ะทำงานปลัดกระทรวงการคลัง และปรับปรุงห้องทำงาน รองปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,560.00 33,560.00 รายละเอียด
3 8 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อกุญแจล็อกประตูห้องเตรียมอาหาร ชั้น 4 กระทรวงการคลัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800.00 1,800.00 รายละเอียด
4 6 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 361,965.00 361,965.00 รายละเอียด
5 6 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า วีออส หมายเลขทะเบียน ฆส - 7958 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,600.00 2,600.00 รายละเอียด
6 6 ธ.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมบัวหินแกรนิต ขอบแผ่นป้ายกระทรวงการคลัง บริเวณประตู 2 และประตู 3 จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,600.00 6,600.00 รายละเอียด
7 4 ธ.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 695,000.00 695,000.00 รายละเอียด
8 29 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,360.00 3,360.00 รายละเอียด
9 29 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อสติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 จำนวน 6 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 900.00 900.00 รายละเอียด
10 29 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ แฟ้มสันรูด ขนาดเอ 4 ขนาดสันแฟ้ม 10 มิลลิเมตร จำนวน 60 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด